Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Mũi khoan từ MAGTRON Cobalt
Mũi khoan từ MAGTRON bằng Cobalt có các kích cỡ như sau:
Độ sâu cắt 30 mm: Ø12 mm - Ø100 mm 
Độ sâu cắt 50 mm: Ø12 mm - Ø100 mm 
Độ sâu cắt 75 mm: Ø18 mm - Ø100 mm 
Độ sâu cắt 100 mm: Ø18 mm - Ø100 mm
Các kích cỡ mũi, loại chuôi, vật liệu và lớp phủ có thể sản xuất đặc biệt theo yêu cầu.

Ứng dụng của mũi khoan cobalt  MAGTRON

Thép
 Lý tưởng
Tấm kim loại
 Lý tưởng
Kim loại màu
 Lý tưởng
Nhựa
 Lý tưởng
Thép không rỉ
 Lý tưởng
Thép hợp kim
 Lý tưởng
Gang
 Lý tưởng
Gỗ có đóng đinh
 Phù hợp
Gỗ
 Phù hợp
Vật liệu Laminated
 Phù hợp
Vật liệu Sandwich
 Có thể nhưng không khuyên dùng trừ khi dùng với biên dạng lưỡi cắt đặc biệt

2 nhận xét:

 
Facebook Chat